2. ETAPELE AUTORIZĂRII CONSTRUCȚIILOR

           Pentru a putea fi autorizată, o construcție trebuie să dețină o documentație tehnică realizată pe mai multe discipline:arhitectură, rezistență, instalații. De asemenea, această documentație tehnică trebuie să se bazeze pe anumite condiții, alte documentații și presupune mai multe etape:

1. Natura terenului

Pentru a se putea construi pe un teren, este necesar ca acesta să corespundă următoarelor cerințe:
- să nu se afle în circuitul agricol
- să fie în intravilanul localității (zona alocată locuințelor)
- să aibă acces asigurat
- să aibă asigurate utilitățile (energie electrică, apă, canalizare, gaze etc. în măsura în care acestea există în localitate)
- să aibă dimensiunile minime conform reglementărilor urbanistice locale (minim 120 mp și 12 m front stradal)

2. Obținerea Certificatului de urbanism – 30 de zile

Certificatul de urbanism este actul de informare cu caracter obligatoriu prin care autoritatea administraţiei publice judeţene sau locale face cunoscute regimul juridic, economic şi tehnic al imobilelor şi condiţiile necesare în vederea realizării unor investiţii, tranzacţii imobiliare ori a altor operaţiuni imobiliare, potrivit legii.
Tot în Certificatul de urbanism, primăria trece toate avizele necesare ca imobilul să poată primi autorizația de construire.
Se obține deci de la primărie, pe baza unei cereri, are o taxă modică 10-15 lei și se emite în maxim 30 de zile, cu o valabilitate între 6-24 de luni.

3. Studiul geotehnic – 10 zile

Este efectuat de un inginer geotehnician şi constă în efectuarea unor foraje de probă în pământ, 1 sau mai multe în funcție de amprenta la sol a construcției. Probele obţinute sunt testate în laborator obţinandu-se astfel proprietăţile terenului în care se va turna fundaţia construcţiei. Scopul studiului  geotehnic este de a deține informatii despre structura solului, nivelul apelor freatice, condiţiile climatice, datele seismice specifice zonei. Cu ajutorul acestor date se poate stabili adâncimea optimă de realizare a fundaţiei şi recomandări privind tipul şi dimensiunile acesteia. Proiectarea fundațiilor de către inginerul de rezistență nu se poate face fără un studiu geotehnic ca urmare obținerea lui este obligatorie.

4. Proiectul tehnic – 30-45 zile în funcție de complexitate

Cuprinde în general, următoarele părți:
- Arhitectura
- Rezistența
- Instalațiile
Astfel conform contractului, se emite o temă de proiectare (ex. Locuință familială în regim de înălțime Parter+Etaj) care este modelată și gândită funcțional de arhitect. În urma finalizării muncii arhitectului și paralel cu aceasta se realizează și se calculează structura de rezistență a casei de către inginerul structurist. Spre final inginerii de instalații dimensionează mărimea acestora și proiectează traseele instalațiilor în interiorul casei. Fiecare componentă din cele 3 principale: arhitectură, rezistență, instalații are ca și conținut în ultimă fază o parte scrisă și o parte desenată (planșele).
Dacă se lucrează pe o construcție existentă atunci este necesară o Expertiză Tehnică efectuată de către o terță persoană care stă la baza etapelor de mai sus.

5. Obţinerea avizelor şi acordurilor cerute prin Certificatul de Urbanism – 15 zile

Avizele cerute sunt în general următoarele:
- cele de la furnizorii/administratorii locali de utilități: energie electrică, apă, canalizare, energie termică, gaze naturale, telecomunicații, salubritate, transport urban etc.
- Comisia de Circulaţie
- Comisia pentru Monumente
- Ministerul Culturii şi Cultelor
- Agenţia pentru Protecţia Mediului
- Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă
- Inspectoratul de Stat în Constructii
De obicei nu se cer toate aceste avize ci doar cele adaptate la fiecare situaţie în parte.
Se depune un dosar și o cerere la fiecare instituție în parte care emite avizul sau acordul.

6. Autorizația de construire / desființare – 30 zile

Autorizaţia de construire / desfiinţare este actul final de autoritate al administraţiei publice competente potrivit legii, în baza căruia se pot executa lucrări de construcţii şi pe baza căruia se asigură aplicarea măsurilor legale referitoare la amplasarea, conceperea, realizarea, exploatarea şi postutilizarea construcţiilor cu privire la construirea, respectiv desfiinţarea construcţiilor, inclusiv a instalaţiilor aferente, precum şi a amenajărilor, după caz.
Valabilitatea autorizației este de 12 luni cu posibilitate de prelungire la 24 de luni, termen în interiorul căruia solicitantul este obligat să înceapă lucrările autorizate. Din momentul începerii lucrărilor, valabilitatea autorizației se extinde pe toată durata de execuție a lucrărilor prevăzută în autorizație.

În concluzie, în funcție de viteza de lucru a autorităților, este nevoie de un termen mediu de 2-3 luni pentru a obține o autorizație de construire.