Pentru o ofertă precisă solicitați un preț la un anumit model ales de pe site sau propus din alte surse de dumneavoastră!
 
Suprafața minimă de tarifare este de 100 mp. În restul de cazuri, prețurile de referință practicate sunt cele de mai jos:

PACHETE DE PROIECTARE


PACHET-1, obligatoriu legal

Documentația tehnică pentru obținerea autorizației de construire (D.T.A.C. + P.Th.) - include:

Proiectul de Arhitectură - inclusiv documentație obținere avize;

Proiectul de Rezistență -  
include planșe de execuție + extrase materiale principale,

Preț: 6 - Euro/mp (inclusiv TVA)

*Notă: Pachetul 1 (ca și pachetul 2) conține toate piesele scrise și desenate, pe fiecare disciplină, necesare obținerii autorizației și se adresează construcțiilor obișnuite și zonelor fără restricții speciale, situate în mediul rural, unde primăriile, în marea lor majoritate, solicită doar părțile de Arhitectură și Rezistență în componența documentației tehnice.


PACHET-2, cel mai recomandat 

Documentație tehnică pentru obținerea autorizației de construire (D.T.A.C. + P.Th.) - include:

Proiectul de Arhitectură - inclusiv documentație obținere avize;

Proiectul de Rezistență
include planșe de execuție + extrase materiale principale,
 
Proiectele de Instalații (Electrice / Sanitare / Termice)

Preț:6,5-7 Euro/mp (inclusiv TVA)

*Notă: Pachetul 2 se adresează construcțiilor din mediul urban, unde este obligatorie existența Proiectelor de Instalații (Electrice + Sanitare+Termice) 
în vederea obținerii D.T.A.C., sau la lucrările din mediul rural, unde beneficiarii doresc acest serviciu opțional pentru estimarea și dimensionarea sistemelor de instalații.

 

MENȚIUNE 1: Calculul pe mp se efectuează raportat la suprafața desfășurată construită (SDC) ce reprezintă

suma cumulată a suprafețelor pe fiecare nivel al construcției, măsurată la perimetrul exterior al acesteia, fără

cuprinde balcoanele și terasele neacoperite.

MENȚIUNE 2: Pentru stabilirea tarifelor s-a plecat de la premisa că: terenul este relativ plat și liber de 

construcții, că pământul este bun de fundare și dimensiunile parcelei sunt suficiente pentru a satisface

retragerile față de limitele impuse de prevederile legale / locale în vigoare!!!

MENȚIUNE 3: Oricare pachet de proiectare necesită Studiu geotehnic și Verificare de proiect pentru partea de

rezistență, servicii prestate de specialiști atestați. Pentru construcțiile vechi ce vor suferi modificări sau extinderi

este nevoie și de Expertiză tehnică. Toate aceste servicii se prestează cu cost suplimentar!

 ALTE SERVICII:


- Devize de lucrări: - presupune listarea tuturor formularelor legale: F1-F6, a Devizului General şi a 
Devizului

pe Obiect / Obiectiv. Întocmirea devizelor constă în încadrarea lucrărilor pe articole de deviz conform normelor 

de construcții și realizarea extraselor de: materiale, manoperă, utilaje și transport.

Devizele complete se realizează doar pe proiecte tehnice complete cu extrase de materiale aferente.

- Decontare pe bază de devize / Situaţii de plată (pentru proiecte și contracte derulate prin firme de

construcții și pe fonduri europene / credite bancare etc.)

- Consultanță tehnică / îndrumare - GRATUIT!!!CONȚINUTUL PROIECTELOR (orientativ):

1. ARHITECTURĂ

Piese scrise:
- memoriu tehnic;

Piese desenate:
- planurile tuturor nivelelor;
- plan acoperiș;
- secțiuni caracteristice;
- fațadele detaliate;
- alte detalii

2. STRUCTURA DE REZISTENȚĂ

Piese scrise
- memoriu tehnic;

Piese desenate
- plan de săpătură și fundații, detalii caracteristice;
- planurile cofraj, armare + extrase de armături pentru toate planșeele din beton armat;
- planurile cofraj, armare și detalii (secțiuni caracteristice) + extrase de armături pentru centuri, grinzi, stâlpi, sâmburi din beton armat;
- detalii armare zidărie;
- plan și detalii șarpantă;
- alte detalii conform soluției adoptate în proiect.

3. INSTALAȚIILE GENERALE AFERENTE CONSTRUCȚIEI

- încălzire centrală (climatizare, ventilații);
- electrice (220/380V) și curenti slabi (TV, telefonie);
- sanitare (apă, canal);
- gaze.

Sunt cuprinse soluționările distincte ale fiecărui tip de instalație aferentă construcției și incintei, până la racordul de canalizare și contoarele de branșament (electric, apă, gaze).

Piese scrise (întocmite distinct pentru fiecare specialitate de instalație în parte)
- memoriu tehnic și breviarul notelor de calcul pentru instalația de încălzire;

Piese desenate (întocmite distinct pentru fiecare specialitate de instalație în parte):
- planurile tuturor nivelurilor, cu traseele fiecărui tip de instalație;

Toate planurile (cu excepția detaliilor) sunt desenate la scara 1:50 / 1:100.
2016 © proiect-de-casa.ro