Împreună cu echipa de colaboratori realizăm întreaga Documentaţie Tehnică de obţinere a Autorizaţiei 

de Construire (D.T.A.C. / P.Th. / D.D.E.), adică toate actele necesare ca dumneavoastră să vă apucaţi de

construcţia casei. Pentru clienţii din Bihor, Documentaţia Tehnică se poate livra personal, iar pentru cei din alte

judeţe pe bază de curierat, costurile fiind suportate de noi.

         Pe toată durata de proiectare a clădirii, și la fazele determinante de execuție, dumneavoastră beneficiați de
   
asistență gratuită din partea noastră.

         Practic, un proiect de casă general (D.T.A.C. / P.Th. / D.D.E. ) are următoarele componente principale:

1. Proiectul de Arhitectură - întocmit de arhitect

2. Proiectul de Rezistenţă - întocmit de inginer constructor şi verificat de către un Verificator de Proiecte atestat

3. Proiectul de Instalaţii Sanitare - întocmit de inginer instalații

4. Proiectul de Instalaţii Termice - întocmit de inginer instalații

5. Proiectul de Instalaţii Electrice - întocmit de inginer electrician

 

Alte elemente obligatorii necesare realizării Documentaţiei Tehnice
 sunt:

a) Plan cadastral/topografic - realizat de un inginer topograf care arată amplasarea și limitele parcelei

b) Certificatul de Urbanism - se eliberează de Primărie și arată restricţiile de construire şi încadrarea
 
economico-juridică terenului dumneavoastră. Tot în certificat sunt enumerate avizele obligatorii ce trebuie

obţinute.

c) Studiul geotehnic - întocmit de către un inginer geolog, care prezintă stratificaţia terenului, cota pânzei

freatice şi pe baza căruia se va face proiectarea (calculul) fundaţiei: lăţime, adâncime, mod de armare etc. - pe 

județul Bihor avem colaboratori și vă putem furniza prețul lor.

d) Certificat Energetic - necesar pentru estimarea performanței energetice a clădirii

e) Avizele obţinute de la diverse instituţii ale statului sau furnizori de utilităţi, în funcţie de caz: alimentare cu 

apă, canalizare, electricitate, gaze, termoficare, telecomunicaţii, salubritate, transport urban etc.

f) Alte taxe către instituțiile de stat: primării + inspectoratele de construcții județene


Alte servicii oferite sunt:

- Antemăsurători /Devize de lucrări - necesare pentru evaluarea unei investiţii/construcţii, pentru obţinerea unui

credit bancar sau a unui proiect pe fonduri europene. Devizele presupun întocmirea formularelor legale: F1-F6, a

Devizului General şi a Devizului pe Obiect. Întocmirea devizelor se realizează pe bază de soft licenţiat şi

presupune realizarea extraselor de: materiale, manoperă, utilaje, transport.

Decontare pe bază de situaţii de plată - documente tehnico-economice care prezintă derularea unui contract de 

execuţie pe faze, cum ar fi cele pe fonduri europene.

- Consultanţă inginerească - calcule inginereşti de orice fel, soluţii inginereşti etc.


2016 © proiect-de-casa.ro